Centrum UNEP/GRID-Warszawa

GRID

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) działa w światowej sieci GRID (Global Resource Information Database), utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme). Celem Centrum jest wspieranie efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz propagowanie pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie.

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa