Historia projektu BIOREGIO Carpathians

  • przygotowanie propozycji projektu: luty 2009 – wrzesień 2010;
  • złożenie wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2010;
  • akceptacja dla współfinansowania realizacji projektu przez EU SEE ETC Programme: marzec 2011;
  • podpisanie umowy o realizacji projektu z EU SEE ETC Programme: grudzień 2011;
  • początek realizacji projektu: grudzień 2011; 
  • akceptacja EU SEE ETC Programme dla zmiany polskiego partnera w konsorcjum oraz udziału Centrum UNEP/GRID-Warszawa w projekcie BIOREGIO: maj 2013;
  • zakończenie realizacji projektu: czerwiec 2014.
Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa