Spotkanie w Banskiej Bystricy

03.02.2014

Banska B.BioRegio styczen 2014

Partnerzy i eksperci BioREGIO debatowali na Słowacji.

W dniach 29-30 stycznia w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) miało miejsce spotkanie robocze partnerów i ekspertów zaangażowanych w trzeci pakiet zadań (Workpackage 3) projektu BioREGIO Carpathians. W ramach pakietu zbierane są i przetwarzane dane dotyczące rozmieszczenia i stanu zagrożenia (wg kryteriów IUCN) występujących w Karpatach cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych (w podziale na leśne i nieleśne), a także dane na temat gatunków obcych inwazyjnych na terenie Karpat. Zebrane materiały posłużą opracowaniu karpackich "czerwonych list" zagrożonych gatunków i siedlisk oraz wykazów gatunków obcych inwazyjnych, a także stworzeniu bazy danych, która stanie się kluczowym elementem powstającego Wspólnego Systemu Informacji o Różnorodności Biologicznej Karpat (Carpathian Joint Biodiversity Information System).

W trakcie spotkania eksperci i koordynatorzy odpowiedzialni za zbieranie danych krajowych dotyczących poszczególnych grup organizmów i typów siedlisk, pracując w podgrupach tematycznych, podsumowali obecny stan zaawansowania prac pod względem kompletności zgromadzonych danych, określili sposób uzupełnienia brakujących danych, omówili przypadki szczególne (trudne, wątpliwe), a także wytyczyli plany na nadchodzący okres - będący, z uwagi na harmonogram całego projektu, okresem podsumowania prac w pakiecie.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa aktywnie uczestniczy w pracach w pakiecie i na spotkaniu było reprezentowane przez dr Monikę Szewczyk i dra Piotra Mikołajczyka.

W dniach 29-30 stycznia w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) miało miejsce spotkanie robocze partnerów i ekspertów zaangażowanych w trzeci pakiet zadań (Workpackage 3) projektu BioREGIO Carpathians. W ramach pakietu zbierane są i przetwarzane dane dotyczące rozmieszczenia i stanu zagrożenia (wg kryteriów IUCN) występujących w Karpatach cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych (w podziale na leśne i nieleśne), a także dane na temat gatunków obcych inwazyjnych na terenie Karpat. Zebrane materiały posłużą opracowaniu karpackich "czerwonych list" zagrożonych gatunków i siedlisk oraz wykazów gatunków obcych inwazyjnych, a także stworzeniu bazy danych, która stanie się kluczowym elementem powstającego Wspólnego Systemu Informacji o Różnorodności Biologicznej Karpat (Carpathian Joint Biodiversity Information System).

W trakcie spotkania eksperci i koordynatorzy odpowiedzialni za zbieranie danych krajowych dotyczących poszczególnych grup organizmów i typów siedlisk, pracując w podgrupach tematycznych, podsumowali obecny stan zaawansowania prac pod względem kompletności zgromadzonych danych, określili sposób uzupełnienia brakujących danych, omówili przypadki szczególne (trudne, wątpliwe), a także wytyczyli plany na nadchodzący okres - będący, z uwagi na harmonogram całego projektu, okresem podsumowania prac w pakiecie.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa aktywnie uczestniczy w pracach w pakiecie i na spotkaniu było reprezentowane przez dr Monikę Szewczyk i dra Piotra Mikołajczyka.
Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa