Punkt informacjo o BioREGIO w Pałacu Kultury podczas COP19

15.11.2013

Zapraszamy na wystawę poświęconą bioróżnorodności w ramach ekspozycji „Zielony Klimat" towarzyszącej COP 19.

Do 22 listopada (w godz. 10.00-18.00) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie trwa wystawa "Zielony klimat". To edukacyjne wydarzenie jest imprezą towarzyszącą dziewiętnastej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19.


Podczas wystawy prezentowane są najciekawsze działania i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

 

Odwiedzający wystawę udają się w edukacyjną podróż podzieloną tematyczne „przystanki": woda i ścieki, efektywność energetyczna, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona różnorodności biologicznej.

 

Szczególnie serdecznie zapraszamy na ekspozycję przygotowaną przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz delegację Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska - do Sali Ratuszowej PKiN.

 

Na stanowisku można obejrzeć między innymi wystawy zdjęć: „Mamy energię: Odnawialną, Wydajną, Przystępną" (poświęconą zmianom klimatycznym i „zrównoważonej energii"') oraz „Pasterstwo Karpat" (poruszającą tematykę ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju terenów górskich.

 

W naszym punkcie informacyjnym można także dowiedzieć się więcej o projekcie BioREGIO i porozmawiać z ekspertami ds. różnorodności biologicznej i Konwencji Karpackiej.

 

Przez cały czas ekspozycji można też obejrzeć tematyczne filmy oraz wypełnić e-quiz. Dzieci mają możliwość spotkania z sympatyczną owcą „Karpatką".

 

 

Serwisem opiekuje się Centrum UNEP/GRID-Warszawa